2020 m. rugsėjo 24 d. Aktyvių piliečių fondo (toliau – APF) Lietuvoje operatoriaus valdyba, remdamasi APF Lietuvoje Atrankos komiteto rekomendacijomis, patvirtino finansuotų ir nefinansuotų projektų, pateiktų pagal pirmąjį atvirą kvietimą teikti paraiškas, sąrašus.  

Buvo gauta 151 paraiška (bendras lėšų poreikis - 14,5 mln. eurų), finansavimas skirtas 66 projektams (skirta finansavimo suma - 5,9 mln. eurų). 

Artimiausiu metu APF Lietuvoje operatorius susisieks su finansavimą gavusių pareiškėjų organizacijomis dėl sutarčių pasirašymo, vėliau informuojantys laiškai bus išsiųsti finansavimo negavusių projektų pareiškėjams. Kiekvieną organizaciją informuosime individualiai. Dėl didelio paraiškų skaičiaus tai gali užtrukti keletą dienų. 

 

Galutinis finansuojamų projektų sąrašas >

Galutinis nefinansuojamų projektų sąrašas >