Aktyvių piliečių fondui teikiamos paraiškos (tiek projektų koncepcijos, tiek išsamios projektų paraiškos) vertinamos dviem etapais. Iš pradžių atliekamas visų paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas, po jo – minėtus reikalavimus atitikusių paraiškų kokybės vertinimas.

Administracinės atitikties ir tinkamumo kriterijų neatitikusios paraiškos atmetamos ir į tolesnį vertinimo etapą nepatenka. Apie atmetimą pareiškėjai bus informuoti el. paštu. Pareiškėjai, nesutinkantys su projektų paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo reuzltatais ir turintys pagrįstų argumentų, gali pateikti apeliaciją dėl Fondo operatoriui.

Apeliacijos teikimo tvarka:

  1. Pareiškėjas, nesutinkanti su Fondo operatoriaus sprendimu dėl administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo rezultatų, apeliaciją laisva forma turi pateikti per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo el. pašto adresu info@apf.lt. (Raštas siunčiamas elektroniniu paštu, todėl rašto pareiškėjui išsiuntimo data laikoma  ir jo gavimo data).
  2. Fondo operatorius per 3 darbo dienas atsiųs patvirtinimą, kad apeliacija yra gauta.
  3. Fondo operatoriaus sudaryta apeliacijos svarstymo komisija per 5 darbo dienas nuo apeliacijos pateikimo ją išnagrinės (nagrinėjant apeliaciją, komisija pareiškėjo gali paprašyti pateikti papildomus ar patikslinti pateiktus dokumentus). 
  4. Fondo operatoriaus argumentuotas sprendimas bus pateiktas pareiškėjui el. paštu. Sprendimas yra galutinis

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja