Lietuvoje Aktyvių piliečių fondą (APF) administruoja nevyriausybinių organizacijų – VšĮ «Atviros Lietuvos fondas» ir VšĮ «OSFL projektai» konsorciumas.

 

Atviros Lietuvos fondas (ALF) (vadovaujantysis konsorciumo partneris) turi didelę projektų finansavimo ir programų, skirtų pilietinės visuomenės, pilietinės visuomenės organizacijų ir aktyvių piliečių stiprinimui, įgyvendinimo patirtį.

OSFL Projektai turi ne tik didelę projektų finansavimo, bet ir NVO finansinės apskaitos tvarkymo patirtį, o tai pat didžiulį žinių apie įvairias audito ir NVO srities finansų valdymo praktikas bagažą.

 

 

Aktyvių piliečių fondo atrankos komitetas

Atrankos komitetą (AK) sudaro ne mažiau kaip penki asmenys, turintys Programos turinį atitinkančią patirtį ir kompetenciją bei patirties, dirbant su pilietine visuomene ar NVO sektoriumi. Bent du AK nariai yra išoriniai, t.y. nepriklauso Fondo operatoriui (FO).

Vidiniai AK nariai, atstovaujantys FO, parenkami atsižvelgiant į jų patirtis ir (arba) ekspertizės sritį Programos srityse, jų žinias ir (ar) patirtį dirbant su pilietinės visuomenės klausimais bei poziciją FO struktūroje, siekiant užtikrinti geriausią teminę ir finansinę kompetenciją bei aukštą atsakomybės lygį. Išorinius AK narius nominuoja APF Lietuvoje direktorius/-ė, APF Lietuvoje Programos vadovas/-ė, Fondo operatoriaus konsorciumo – VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, VšĮ „OSFL Projektai“ – vadovai. AK narius tvirtina ir visam Programos veikimo laikotarpiui paskiria Fondo operatoriaus Valdyba. Narystė automatiškai nutrūksta Finansinių mechanizmų valdybai patvirtinus galutinę Programos ataskaitą.

Atrankos komiteto nariai:

Tomas Balžekas

Tomas Kubilius

Renata Sadunišvili

Arūnė Kontautaitė