Skelbiame 2020 m. balandžio 21 d. vykusio  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje valdybos posėdžio sprendimu patvirtintas projektų koncepcijas, patekusias į antrąjį  kvietimo  teikti paraiškas etapą. Ten pat rasite koncepcijų, nepatekusių į antrąjį  kvietimo  teikti paraiškas etapą, sąrašus.

2020 m. rugsėjo 24 d. Aktyvių piliečių fondo (toliau – APF) Lietuvoje operatoriaus valdyba, remdamasi APF Lietuvoje Atrankos komiteto rekomendacijomis, patvirtino finansuotų ir nefinansuotų projektų, pateiktų pagal pirmąjį atvirą kvietimą teikti paraiškas, sąrašus.  

Buvo gauta 151 paraiška (bendras lėšų poreikis - 14,5 mln. eurų), finansavimas skirtas 66 projektams (skirta finansavimo suma - 5,9 mln. eurų). 

Artimiausiu metu APF Lietuvoje operatorius susisieks su finansavimą gavusių pareiškėjų organizacijomis dėl sutarčių pasirašymo, vėliau informuojantys laiškai bus išsiųsti finansavimo negavusių projektų pareiškėjams. Kiekvieną organizaciją informuosime individualiai. Dėl didelio paraiškų skaičiaus tai gali užtrukti keletą dienų. 

Galutinis finansuojamų projektų sąrašas >

Galutinis nefinansuojamų projektų sąrašas >

Skelbiame 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje finansuotus ad-hoc (2 poveikio sritis) projektus. Ten pat rasite finansavimo negavusių projektų sąrašą.

Finansavimą gavusių ad-hoc projektų sąrašas

Paraiškos Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Projekto biudžetas

Prašoma suma, EUR

Vertinimo balų vidurkis

AD_HOC-017

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija

Stiprūs regionai - stipri valstybė

4998,5

4498,65

82,5

AD_HOC-010

Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA)

Priešakinės linijos II

6000

5000

80,5

AD_HC-006

Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC)

Atsakas COVID-19 pandemijai - solidarumo pandemija

5000

4500

76,5

AD_HOC-014

Lietuvos žmogaus teisių centras

„Aš manau“: žmogaus teisių aktualijos – mokytojams ir mokiniams

4998,5

4494,5

75,5

AD_HOC-009

VšĮ Tiriamosios žurnalistikos centras

Operacija „Caras“. Antras etapas

5500

4950

72,5

AD_HOC-002

„Transparency International” Lietuvos skyrius (TILS)

Svarbiausia - žmogus: pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo stebėsena

5500

4950

69,5

AD_HOC-016

VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Mąstyk, kaip mąstai

5555

5000

68,5

AD_HOC-004

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

„Sidabrinė linija“: skubi emocinė pagalba vyresnio amžiaus žmonėms karantino metu

5472,72

4925,45

67

Finansavimo negavusių ad-hoc projektų sąrašas

Paraiškos Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Projekto biudžetas

Prašoma suma, EUR

Kokybės vertinimo balų vidurkis

AD_HOC-007

VšĮ „Paramos vaikams centras“ (PVC)

Visuomenės informavimo kampanija „Audringos tėvų reakcijos: kaip susivaldyti“

5000

4500

66,5

AD_HOC-015

Lietuvos socialinio verslo asociacija (LiSVA)

Pilietinės visuomenės advokacijos stiprinimas darniai socialinio verslumo plėtrai

5424,1

4881,69

65

AD_HOC-019

VšĮ “Kiaurai sienas”

Pasiklydę rajone

5555,55

5000

62,5

AD_HOC-012

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

Didesnis skubios emocinės pagalbos prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms prailgintu „Sidabrinės linijos“ skambučių centro budėjimo laiku

5488

4939,2

59

AD_HOC-013

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU)

Senėjančios Europos ateitis

 

3740

3340

54

AD_HOC-020

VšĮ InTheBaltic

Tolerancijos riba. Pradžia

5555,56

5000

50,5

AD_HOC-005

VšĮ InTheBaltic

From global to local

5000

4500

49,5

AD_HOC-008

VšĮ "Asmenybės ugdymo mokykla" (SOBER)

Stipresnės pilietinės visuomenės formavimas, įgalinant pažeidžiamas priklausomybių turinčias asmenų grupes

5000

4500

43,5

AD_HOC-011

VšĮ Švietimo ir mokymo centras

Komunalinių atliekų tvarkymo kainodaros skubus pakeitimas

5000

4500

31

AD_HOC-003

Šnieriškių bendruomenė

Ekspertinis Aiseto kraštovaizdžio draustinio užstatymo tyrimas

6000

5000

18

Kvietimo iš anksto numatytam projektui koncepcijų atrankos rezultatai

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Projektų koncepcijos patekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą

1.

Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija

88

2.

Diversity Development Group

Informacinė kampanija „Žmogaus teisės - mūsų teisės“

78

3.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRAS

Nacionalinis žmogaus teisių iššūkis

73

Projektų koncepcijos nepatekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą

4.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Tavo teisės svarbios

68

5.

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija

Žmogaus teisės – mūsų teisės. Dalinkis ir įkvėpk!

54,5

 

Kvietimo iš anksto numatytam projektui išsamių paraiškų atrankos rezultatai

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Didžiausia galima APF skirta suma, EUR

Finansavimą gavę projektai

1.

Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija

92,5

190 953,90

Finansavimo negavę projektai

2.

Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras

Nacionalinis žmogaus teisių iššūkis

74

 

3.

Diversity Development Group

Informacinė kampanija „Žmogaus teisės - mūsų teisės“

74

 

Skelbiame 2021 m. lapkričio 26 d. vykusio  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje valdybos posėdžio sprendimu patvirtintas projektų koncepcijas, patekusias į antrąjį  kvietimo  teikti paraiškas etapą. Ten pat rasite koncepcijų, nepatekusių į antrąjį kvietimo  teikti paraiškas etapą, sąrašus. 

Projektų koncepcijos, patekusios į antrąjį kvietimo etapą teikti paraiškas >

Projektų koncepcijos, nepatekusios į antrąjį kvietimo etapą teikti paraiškas >