Skelbiame 2020 m. balandžio 21 d. vykusio  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje valdybos posėdžio sprendimu patvirtintas projektų koncepcijas, patekusias į antrąjį  kvietimo  teikti paraiškas etapą. Ten pat rasite koncepcijų, nepatekusių į antrąjį  kvietimo  teikti paraiškas etapą, sąrašus.

2020 m. rugsėjo 24 d. Aktyvių piliečių fondo (toliau – APF) Lietuvoje operatoriaus valdyba, remdamasi APF Lietuvoje Atrankos komiteto rekomendacijomis, patvirtino finansuotų ir nefinansuotų projektų, pateiktų pagal pirmąjį atvirą kvietimą teikti paraiškas, sąrašus.  

Buvo gauta 151 paraiška (bendras lėšų poreikis - 14,5 mln. eurų), finansavimas skirtas 66 projektams (skirta finansavimo suma - 5,9 mln. eurų). 

Artimiausiu metu APF Lietuvoje operatorius susisieks su finansavimą gavusių pareiškėjų organizacijomis dėl sutarčių pasirašymo, vėliau informuojantys laiškai bus išsiųsti finansavimo negavusių projektų pareiškėjams. Kiekvieną organizaciją informuosime individualiai. Dėl didelio paraiškų skaičiaus tai gali užtrukti keletą dienų. 

Galutinis finansuojamų projektų sąrašas >

Galutinis nefinansuojamų projektų sąrašas >

Skelbiame 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje finansuotus ad-hoc (2 poveikio sritis) projektus. Taip pat žemiau rasite ir finansavimo negavusių ad-hoc projektų sąrašą.

Finansavimą gavusių ad-hoc projektų sąrašas >

Finansavimo negavusių ad-hoc projektų sąrašas >

Kvietimo iš anksto numatytam projektui koncepcijų atrankos rezultatai

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Projektų koncepcijos patekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą

1.

Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija

88

2.

Diversity Development Group

Informacinė kampanija „Žmogaus teisės - mūsų teisės“

78

3.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRAS

Nacionalinis žmogaus teisių iššūkis

73

Projektų koncepcijos nepatekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą

4.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Tavo teisės svarbios

68

5.

Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija

Žmogaus teisės – mūsų teisės. Dalinkis ir įkvėpk!

54,5

 

Kvietimo iš anksto numatytam projektui išsamių paraiškų atrankos rezultatai

Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Didžiausia galima APF skirta suma, EUR

Finansavimą gavę projektai

1.

Nacionalinis socialinės integracijos institutas

Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija

92,5

190 953,90

Finansavimo negavę projektai

2.

Asociacija Lietuvos žmogaus teisių centras

Nacionalinis žmogaus teisių iššūkis

74

 

3.

Diversity Development Group

Informacinė kampanija „Žmogaus teisės - mūsų teisės“

74

 

Skelbiame 2021 m. lapkričio 26 d. vykusio  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje valdybos posėdžio sprendimu patvirtintas projektų koncepcijas, patekusias į antrąjį  kvietimo  teikti paraiškas etapą. Ten pat rasite koncepcijų, nepatekusių į antrąjį kvietimo  teikti paraiškas etapą, sąrašus. 

Projektų koncepcijos, patekusios į antrąjį kvietimo etapą teikti paraiškas >

Projektų koncepcijos, nepatekusios į antrąjį kvietimo etapą teikti paraiškas >

2022 m. balandžio 29 d. Aktyvių piliečių fondo (toliau – APF) Lietuvoje operatoriaus valdyba, remdamasi APF Lietuvoje Atrankos komiteto rekomendacijomis, patvirtino finansuotų, nefinansuotų ir rezervinių projektų, pateiktų pagal antrąjį atvirą kvietimą teikti paraiškas, sąrašus.  

Iš viso buvo gautos 66 paraiškos (bendras lėšų poreikis - 4,02 mln. eurų), finansavimas skirtas 28 projektams (skirta finansavimo suma – 1,56 mln. eurų). 

Artimiausiu metu APF Lietuvoje operatorius susisieks su finansavimą gavusių pareiškėjų organizacijomis dėl sutarčių pasirašymo, vėliau informuojantys laiškai bus išsiųsti rezerviniams ir finansavimo negavusių projektų pareiškėjams. Kiekvieną organizaciją informuosime individualiai. 

Finansuojamų projektų sąrašas >

Rezervinių projektų sąrašas >

Nefinansuojamų projektų sąrašas >