2019202120222023
APF poveikio sritisIIIIVIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV
1 poveikio sritis. Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose
Vidutinės apimties projektai2021.072021.09.302022.01.31
Mažos apimties projektai2021.072021.09.302022.01.31
2 poveikio sritis. Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija
Vidutinės apimties projektai2021.072021.09.302022.01.31
Mažos apimties projektai2021.072021.09.302022.01.31
Ad hoc projektai2019.12.16
3 poveikio sritis. Didesnė parama žmogaus teisėms
Vidutinės apimties projektai2021.072021.09.302022.01.31
Mažos apimties projektai2021.072021.09.302022.01.31
Iš anksto numatyti projektai2021.03.302021.05.242021.08.31
4 poveikio sritis. Įgalintos pažeidžiamos grupės
Vidutinės apimties projektai2021.072021.09.302022.01.31
Mažos apimties projektai2021.072021.09.302022.01.31
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos2019.12.20