Lietuvos nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondo 3 poveikio srities „Didesnė parama žmogaus teisėms“ iš anksto numatytam projektui (ang., pre-defined project).

Iš anksto numatytas projektas, kuriuo siekiama keisti visuomenės požiūrį į žmogaus teises – tai visos šalies mastu vykdoma visuomenės informavimo ir socialinės komunikacijos kampanija žmogaus teisių klausimais. Projektas skirtas plačiajai visuomenei, ypač toms jos grupėms, kurių dalyvavimas, žinios ir susidomėjimas žmogaus teisių klausimais yra ribotas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui.

Dviejų projektų atrankos etapų (projektų koncepcijų atranka ir išsamių projektų paraiškų atranka) metu bus atrinktas vienas projektas. Projekto trukmė – 24 mėn., finansavimo dydis – 200 000 eurų. APF skiriamas finansavimas gali sudaryti iki 90 % bendro projekto biudžeto.

Galutinis projektų koncepcijų pateikimo terminas – 2021 m. gegužės 24 d. 23:59 val. (Lietuvos laiku). Paraiškos teikiamos el.paštu projektai@apf.lt. Daugiau informacijos – kvietimo tekste ir Gairėse pareiškėjams (pateikiama žemiau).

Balandžio pradžioje bus rengiamos viešosios konsultacijos. Tikslus laikas bus skelbiamas www.apf.lt.