Patvirtintos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos:

Partneris: Šiaurės Norvegijos Universitetinės ligoninės, Psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų padalinio, Gydymo neskiriant medikamentų skyrius (Norvegija) Santrauka: Projektas skirtas partnerystei tarp VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” ir Šiaurės Norvegijos Universitetinės ligoninės, Psichikos sveikatos ir priklausomybės ligų padalinio, Gydymo neskiriant medikamentų skyrius suformuoti. Lietuvos eksperčių vizito Norvegijoje metu bus pasidalinta žiniomis ir gerosiomis praktikomis plėtojant žmogaus teisių standartais grįstas psichikos sveikatos paslaugas bei vystoma bendro projekto APF paraiška. Įgyvendinimo periodas: 21/02-03/03 2020

Partneris: Tarptautinis filmų festivalis „Oslo/Fusion“ (Norvegija) Santrauka: Šio partnerystės vystymo vizitu siekiama sustiprinti dvišalius ryšius ir kokybišką bendradarbiavimą tarp Lietuvoje ir Norvegijoje veikiančių NVO – asociacijos „In corpore“ ir Tarptautinio filmų festivalio „Oslo/Fusion“. Siekiami iniciatyvos rezultatai: • Išplėstos bendradarbiavimo galimybės ir išaugęs pasitenkinimo partneryste lygis. • Pasidalinta veiklos strategijomis ir planais, idėjomis, kurias galima būtų pritaikyti reprezentuojant ir įgalinant LGBT+ bendruomenę individualiai ir partnerystėje, sustiprintas pagrindas tolimesniam bendradarbiavimui. • Parengta ir APF pateikta projekto, kuriuo siekiama geresnio pažeidžiamų grupių reprezentavimo ir įgalinimo, koncepcija, apimanti bendradarbiavimą tarp organizacijų. Įgyvendinimo periodas: 27/02-03/03 2020

Partneris: Norwegian Neighbourhood Organisation (Norvegija) Bodø Commune (Norvegija) Santrauka: Genius Loci - urbanistinis kaimynystės planas „Genius Loci“– projektas, kuriuo bus siekiama sukurti Šančių bendruomenės urbanistinį kaimynystės planą. Dvišalio bendradarbiavimo vizitas skirtas partnerysčių užmezgimui tarp Žemųjų Šančių bendruomenės Kaune bei Norvegijos organizacijų su tikslu susipažinti su jų vykdoma veikla bei aptarti galimą bendradarbiavimą teikiant paraišką Aktyvių piliečių fondui. Žemųjų Šančių bendruomenė patiria agresyvią urbanizaciją, dėl kurios kyla konfliktai tarp bendruomenės ir valdžios institucijų bei grėsmė prarasti kultūrinį paveldą ir rajono identitetą. Reikalingi nauji sprendimo būdai, kurie stiprintų pamatines demokratines vertybes tokias kaip solidarumas, orumas, lygybė ir socialinis teisingumas. Susitikimų metu sieksime išsiaiškinti kokias vertybes puoselėja partnerių organizacijos, pasidalinsime gerosiomis ir blogosiomis patirtimis bei ieškosime bendrų sąlyčio taškų sprendžiant gentrifikacijos iššūkius. Įgyvendinimo periodas: 05/02-05/03 2020

Partneris: MS Félag Íslands/ Islandijos išsėtinės sklerozės draugija (Islandija) Santrauka: Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos tikslas - užmegzti partnerystę ir stiprinti dvišalius ryšius tarp Lietuvos ir Islandijos išsėtinės sklerozės visuomeninių organizacijų. Iniciatyvos įgyvendinimo metu numatomas Lietuvos IS sąjungos atstovų vizitas į Islandiją. Vizito metu planuojama susitikti su gimininga organizacija – Islandijos IS draugija, aptarti Islandijos ir Lietuvos patirtį teikiant socialinę pagalbą ir paslaugas sergantiesiems IS ir jų artimiesiems (kurie dėl IS specifikos patiria didesnę socialinės atskirties riziką nei kiti gyventojai) bei ginant jų interesus. Taip pat planuojama identifikuoti dvišalio bendradarbiavimo galimybes. Siektini iniciatyvos rezultatai: žinios apie Islandijos kolegų patirtį ir taikomus metodus įtraukiant sergančiuosius IS į bendruomenės veiklą, identifikuotos tolimesnio bendradarbiavimo kryptys ir suderinta preliminari projekto koncepcija.  Įgyvendinimo periodas: 07/02-07/03 2020

Partneris: Asociacija Blå Kors Norge (Norvegija) Santrauka: Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyva skirta dvišaliam bendradarbiavimui palaikyti ir stiprinti su jau turimais partneriais Blå Kors Norge. Iniciatyvos metu labdaros paramos fondas „Dienvidis“ vyko į Norvegiją dėl naujų įdėjų ir patvirtintos visuomenės įtraukties praktikos.  Taip pat naujų metodų paieškos darbui su pažeidžiama grupe - mažamečiais vaikais iš riziką patiriančių šeimų taip stiprinant specialistų kvalifikaciją. Daugiau apie iniciatyvą. Įgyvendinimo periodas:11/10 – 17/12/2021

Partneris: Bjerkaker Learning Lab (Norvegija) Santrauka: Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos tikslas – keistis SOCIAL SMART praktikomis ir metodais Lietuvoje ir BLL Norvegijoje plėtojant suaugusiųjų švietimą, bei rasti bendras praktikas ir būdus, kaip mokymuose (tiek internetu, tiek gyvai) pritaikyti šiuos metodus ilgalaikėje partnerystėje, ypač dirbant su pažeidžiamomis grupėmis, gyvenančiomis regionuose ir (arba) atokiose vietovėse.  Rezultatai: keitimasis gerąja NVO ir jų veiklos patirtimi suaugusiems, vyresnio amžiaus žmonėms socialinėje, švietimo srityje, ypač COVID-19 pandemijos kontekste, naudingas daugiau nei 10 ekspertų Lietuvoje ir Norvegijoje. Daugiau apie iniciatyvą. Įgyvendinimo periodas:07/01 – 07/04/2022

Partneris: Bjerkaker Learning Lab (Norvegija)

Santrauka:

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos tikslas – susipažinti su mokymosi grupėse (angl. study circles) metodu praktikoje. Iniciatyvos metu vyksiančiame pažintiniame vizite numatome keistis SOCIAL SMART praktikomis ir metodais Lietuvoje ir BLL Norvegijoje plėtojant suaugusiųjų švietimą. SOCIAL SMART atstovai susipažinę su study circles metodu praktiškai po to jį pristatys/išbandys Lietuvoje, ypač dirbant su pažeidžiamomis grupėmis, gyvenančiomis regionuose ir atokiose vietovėse.

Numatomi rezultatai: keitimasis gerąja NVO veiklos patirtimi bus naudingas daugiau nei 10 ekspertų Lietuvoje ir Norvegijoje.

Daugiau apie iniciatyvą.

 

Įgyvendinimo periodas: 31/08/2022 – 28/02/2023

Partneris: Nacionalinė Islandijos queer organizacija „Samtokin78“ (Islandija)

Santrauka:

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos tikslas - sustiprinti LGL ir „Samtokin78“ partnerystę keičiantis gerąja patirtimi LGBTI teisių srityje ir identifikuojant strategines partnerystės kryptis.

Numatomi rezultatai: įgyvendinus projekto veiklas, LGL ir „Samtokin78“ darbuotojai bus geriau informuoti apie LGBTI teisių padėtį Lietuvoje ir Islandijoje, organizacijų prioritetines veiklų kryptis ir gebės identifikuoti strategines LGL ir „Samtokin78“ partnerystės kryptis teikiant bendras paraiškas. Projekte dalyvaujančių organizacijų atstovai bus labiau motyvuoti stiprinti ilgalaikę LGL ir „Samtokin78“ partnerystę ir jaus didesnį pasitenkinimą partneryste.

Įgyvendinimo laikotarpis: 01/12/2022 – 31/05/2023