Žemiau pateikiamas pagal pirmąjį atvirą kvietimą Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje gautų projektų koncepcijų paraiškų ir išsamių projektų paraiškų sąrašas (pateikiama abėcėlės tvarka pagal pareiškėjo pavadinimą).

Poveikio sričių paaiškinimas:

O1 - 1 poveikio sritis "Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose"

O2 - 2 poveikio sritis "Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija"

O3 - 3 poveikio sritis "Didesnė parama žmogaus teisėms"

O4 - 4 poveikio sritis "Įgalintos pažeidžiamos grupės"

O5 - 5 poveikio sritis "Stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas"

Projekto apimties paaiškinimas:

M - mažos apimties projektas

V - vidutinės apimties projektas

D - didelės apimties projektas

Pagal pirmąjį kvietimą gautos projektų koncepcijos >

Pagal pirmąjį kvietimą gautos išsamios projektų paraiškos >

Žemiau pateikiamas pagal antrąjį atvirą kvietimą Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje gautų projektų koncepcijų paraiškų ir išsamių projektų paraiškų sąrašas.

Poveikio sričių paaiškinimas:

O1 - 1 poveikio sritis "Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose"

O2 - 2 poveikio sritis "Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija"

O3 - 3 poveikio sritis "Didesnė parama žmogaus teisėms"

O4 - 4 poveikio sritis "Įgalintos pažeidžiamos grupės"

Projekto apimties paaiškinimas:

M - mažos apimties projektas

V - vidutinės apimties projektas

Pagal antrąjį kvietimą gautos projektų koncepcijos >

Pagal antrąjį kvietimą gautos išsamios projektų paraiškos >

Taip pat pateikiame pagal Aktyvių piliečių fondo kvietimą 3 poveikio srities „Didesnė parama žmogaus teisėms“ iš anksto numatytam projektui gautų koncepcijų paraiškų sąrašą (pateikiama pagal atsiuntimo datą).

Gautų paraiškų koncepcijų sąrašas >