Žemiau pateikiamas pagal pirmąjį atvirą kvietimą Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje gautų projektų koncepcijų paraiškų sąrašas (pateikiama abėcėlės tvarka pagal pareiškėjo pavadinimą).

Poveikio sričių paaiškinimas:

O1 - 1 poveikio sritis "Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose"

O2 - 2 poveikio sritis "Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija"

O3 - 3 poveikio sritis "Didesnė parama žmogaus teisėms"

O4 - 4 poveikio sritis "Įgalintos pažeidžiamos grupės"

O5 - 5 poveikio sritis "Stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas"

Pagal pirmąjį kvietimą gautos paraiškos >