Jau paskelbti kvietimai teikti projektų koncepcijų paraiškas Aktyvių piliečių fondui, todėl šią žinią norime paskleisti po Lietuvą. Visus, siekiančius sužinoti apie Aktyvių piliečių fondo programą daugiau – jos tikslus, uždavinius bei prioritetus, projektų paraiškų pildymą bei kitą su paraiškos teikimo specifika susijusią informaciją, raginame atvykti į info dienų renginį pasirinktame mieste. 

Info dieną sudaro du renginiai:

  • Aktyvių piliečių fondo programos ABC (10.00 val. – 13.15 val.) skirtas visoms organizacijoms, besidominčioms Aktyvių piliečių fondo programa;

Programa ČIA

  • Aktyvių piliečių fondo praktinis seminaras (14.30 val. – 16.30 val.) skirtas mažoms vietos organizacijoms ir iniciatyvinėms grupėms, norinčioms gauti papildomų žinių apie Aktyvių piliečių fondo programos projekto koncepcijos parengimą ir planuojančioms teikti paraišką mažos apimties projektams (nuo 5 000 Eur iki 15 000 Eur).

Programa ČIA

VILNIUS 2020-01-07

KAUNAS 2020-01-09

PANEVĖŽYS 2020-01-16

ŠIAULIAI 2020-01-21

KLAIPĖDA 2020-01-22

Prašome apsvarstyti, kur galėsite dalyvauti ir registruotis tik į vieną dieną.

Aktyvių piliečių fondas – tai 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo finansuojama programa, skirianti 9 mln. eurų Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti.

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 5 2685511
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja