SIEKIO ID tai Aktyvių piliečių fondo gebėjimų stiprinimo programa, veiksianti nuo 2020 iki 2023 m. Jos turinį sudaro dvi kryptys: trumpi, visiems prieinami info seminarai „Informacinė valanda NVO“ ir nuosekli studijų programa organizacijoms: „NVO akademija“.

Valandinių informacinių seminarų ciklas (2020 m. - 2023 m.) NVO atstovams, siekiant dalintis žiniomis, patirtimi, gerąja praktika bei įkvėpimu. Nuotoliniai arba gyvi susitikimai su savo srities ekspertais, atsakymai į  klausytojų išankstinius  ir seminaro metu pateiktus klausimus. Nuotolinė transliacija numatoma FB grupėje NVO džiunglės.

3 savaitės iki susitikimo kviečiame siųsti rūpimus klausimus, seminaro metu ekspertas pateiks atsakymus.

Norint pasiūlyti konkrečią temą ar lektorių (su sąlyga, jog tai būtų naudinga ir kitiems NVO sektoriuje dirbantiems žmonėms), pasiūlymai laukiami: agne.zemaityte@olf.lt

 

Temos (2020):

1.

Kaip organizuoti nuotolinį mokymąsi NVO veikloje: praktiniai patarimai ir sprendimai

Live webinaras, 1 h

2020-09-30

2.

NVO teisinė sveikata

Live webinaras, 1 h

2020-10

3.

Duomenų apsauga

Live webinaras, 1 h

2020-11

 

Apie

Aktyvių piliečių fondas(APF) siekia pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) gebėjimo stiprinimo per regionuose veikiančių vietinių lyderių  gebėjimų ugdymą.  „Siekio ID. NVO akademija“ siūlo ilgalaikį mokymosi procesą, kurio tikslas – suteikti dalyviui galimybę tapti pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje. Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama sustiprinti NVO sektorių regionuose - mažesnėms organizacijoms vykdyti savo misijas ir tapti svarbiais vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesų partneriais, o pritaikant socialinio verslumo priemones ir strategijas, įgalinti nevyriausybinio sektoriaus organizacijas planuoti bei įgyvendinti socialinį verslą.

Organizacijos gali pretenduoti tapti „Siekio ID. NVO akademija“ dalyviais 2020 m. ar 2021 m. Organizacijų komandos - 2-3 organizacijos atstovai, pasirinktinai dalyvaus vienoje programoje – socialinių lyderių arba socialinio verslumo, kurias sudarys po 5 mokymosi modulius. Modulių programos trukmė – 6 mėn.

Vienos organizacijos komandos stipendija – daugiau nei 4000 Eur.

Eiga

I etapas

Du kartus - 2020 m. ir 2021 m. - pirmojo etapo metu  45 PVO organizacijų atstovai bus kviečiami dalyvauti trijų dienų intensyviuose praktiniuose mokymuose, kur dalyviai turės progą identifikuoti savo organizacijos poreikius ir iššūkius, ieškos galimų optimalių sprendimų, detaliau susipažins su NVO akademijos programa.

Atranka į intensyvius praktinius mokymus

Norintys dalyvauti intensyviuose praktiniuose mokymuose turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • 1 organizacija – 1 atstovas;
 • Atstovauti organizacijai, kurioje dirba ar/ir savanoriauja bent 2-3 asmenys;
 • Organizacijos atstovas – vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantis asmuo priimantis sprendimus susijusius su organizacijos valdymu;
 • Prioritetas bus teikiamas kandidatams atstovaujantiems regione veikiančiai organizacijai;

Kandidatas iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. užpildo elektroninę dalyvio registracijos formą. Atrinkti dalyviai, iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. bus informuoti registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

Intensyvūs mokymai

2020 m. intensyvūs praktiniai mokymai vyks 2020 m. rugsėjo 10 – 12 dienomis, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto patalpose, Aušros vartų g. 7A, Vilnius. Mokymuose dalyvaus 45 PVO organizacijų atstovai iš visos Lietuvos.  Mokymų metu dalyviai susipažins su pokyčio teorija ir gilinsis į problemas, kurias sprendžia jų organizacija, identifikuos savo organizacijos iššūkius ir poreikius, ieškos tinkamiausių sprendimų, detaliau susipažins su NVO akademijos programa bei atrankos į II-ąjį etapą sąlygomis.

SVARBU! Dalyvavimas intensyviuose mokymuose privaloma sąlyga norint patekti į „Siekio ID. NVO akademija“ modulių programą.

II etapas

Antrajame etape galės dalyvauti tik pirmajame etape dalyvavusios organizacijos. Šiame etape organizacijai atstovaus komanda sudaryta iš 2-3 organizacijos atstovų. Po 12 organizacijų komandų 2020 m . ir 20201 m.  bus atrinktos dalyvauti NVO akademijos pasirinktoje programoje  – socialinių lyderių arba socialinio verslumo.

Atranka į modulių programą

Modulių programa sudaryta iš socialinių lyderių programos ir socialinio verslumo programos. Kiekvienoje iš siūlomų programų kviečiame dalyvauti po 6 organizacijų komandas, kai organizacijos komandą sudaro 2-3 asmenys. Atrankos sąlygos: 

 • Organizacijos atstovas dalyvavo intensyviuose mokymuose rugsėjo 10 - 12 d.
 • Organizacijos komandą sudaro 2-3 organizacijos nariai – savanoriai ir/ar darbuotojai, iš kurių bent vienas užima vadovaujančias pareigas organizacijoje.
 • Iki rugsėjo 25 d. organizacijos komanda užpildo elektroninę registracijos formą (ruošiama), kur pasirenka programą, pristato komandos narius, įvardina organizacijos iššūkius ir poreikius.
 • Atrinktos organizacijų komandos bus informuotos registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

Modulių programa

Kiekvienoje iš programų – socialinių lyderių ir socialinio verslumo – dalyvaus po 6 organizacijų komandas, viso po 15 asmenų. Numatytos modulių temos bus adaptuotos pagal atrinktų dalyvių įvardintus organizacijų iššūkius bei poreikius. 1 modulį sudarys tiek teoriniai, tiek praktiniai užsiėmimai, kurių formatas ir laikas bus derinami su programos dalyviais bei priklausys nuo tuo metu esamų aplinkybių (pvz.: dėl COVID-19 infekcijos protrūkio įvestų ribojimų užsiėmimai gali vykti tik nuotoliniu būdu). Siekiant maksimalios naudos yra numatytos individualios organizacijų komandų konsultacijos su lektoriais. Kiekviena programa pasiūlys po 5 mokymosi modulius. Pabaigus modulį organizacija turės praktinio darbo rezultatą.  Programos trukmė – 6 mėn. 

Socialinių lyderių programoje numatomi šie mokymosi moduliai:

Socialinio  verslumo programoje numatomi šie mokymosi moduliai:

 • Finansinis organizacijos modelis;
 • Socialinio verslo modelio pritaikymas NVO. Lektoriai: Jurgita Ribinskaitė-Glatzer
 • Marketingas ir komunikacija;
 • Strateginis valdymas; 
 • Komunikacija.

Įsivertinimo susitikimas

Pasibaigus NVO akademijos modulių programai, 2021 m. balandžio mėn.,  bus rengiamas programos įgyvendinimo vertinimo susitikimas, kuriame dalyviai dalysis grįžtamuoju ryšiu apie programos procesą ir kokybę, pasiektus rezultatus, organizacijų pokyčius ir šių pokyčių poveikį.