1 poveikio srities projektai siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose