2 poveikio srities projektai stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją