3 poveikio srities projektai didina paramą žmogaus teisėms

Mažos apimties projektai

Santrauka: 

Projekto tikslas buvo ištyrus gimdymo patirčių situaciją iš gimdyvių perspektyvos Lietuvoje, pateikti prieinamą situacijos analizę, rekomendacijas pacienčių teisių ir medicinos sistemos tobulinimui. Įgyvendinta apklausa „Mano gimdymas“ ir jos rezultatai prisidėjo prie gimdyvių įgalinimo ir didesnio dėmesio gimdyvių teisių temai viešojoje erdvėje. Vienas esminių apklausos rezultatų - subjektyvios patirties svarba, - tapo pagrindu komunikuojant gimdymo priežiūros problemas per žmogaus teisių prizmę. Taip pat apklausa ir jos rezultatais paremtas ligoninių palyginimo įrankis prisidėjo prie MGIS ekspertinio įsitvirtinimo, bendradarbiavimo su Žmogaus teisių komitetu, stacionarų atstovais ir kitomis NVO.

Projekto rezultatai:

• Suplanuota ir įvykdyta apklausa, kurioje sudalyvavo 2991 moteris. Apklausos rezultatai paskelbti organizacijos puslapyje https://mgis.lt/mano-gimdymas/. Tai yra pirmas toks ligoninių lyginimo įrankis paremtas subjektyviais moterų vertinimais, kuris leidžia sistemiškai susipažinti su gimdyvių patirtimis tiek būsimoms mamoms, tiek stacionarų personalui.

• Išleistas leidinys “Apklausa “Mano gimdymas”: 2019-2020 m. gimdymo patirtys ir gimdyvių teisės Lietuvoje” https://mgis.lt/wp-content/uploads/2021/09/Apzvalga_2019-2020.pdf, kuriame pristatoma "Mano gimdymas" apklausos rezultatų apžvalga, susisteminta remiantis PSO rekomendacijomis gimdymo priežiūrai, kuri būtų orientuota į moterį ir naujagimį. Leidinys išsiųstas visiems stacionarams ir SADM.

• Išanalizavus duomenis, susitikus su VULSK Santaros klinikų Akušerijos ir ginekologijos skyriaus atstovėmis bei gaunant informaciją iš dulų ir gimdyvių, kreiptasi į  SADM ir visus stacionarus, kuriuose vyksta gimdymai, su siūlymu suvienodinti lydinčio asmens dalyvavimo gimdyme praktikas visoje Lietuvoje.

Nuorodos:

www.mgis.lt

https://www.facebook.com/MotinysteGlobojanciuIniciatyvuSajunga

https://www.instagram.com/motinyste_globojancios/?hl=en

APF skirta suma: 13 155,48 Eur  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-01 - 2021-10-31