4 poveikio srities projektai siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus