5 poveikio srities projektai siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo