VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, VšĮ „OSFL projektai“ konsorciumas, veikdamas kaip Aktyvių piliečių fondo (APF) operatorius Lietuvoje, skelbia nuolatinį kvietimą dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvoms, kuriomis būtų siekiama glaudesnio APF programoje dalyvaujančių subjektų iš valstybių paramos gavėjų ir valstybių donorių bendradarbiavimo. Dvišalės iniciatyvos gali trukti nuo 1 iki 6 mėnesių. Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų finansavimo dydis – iki €6,000.

Pareiškėjais gali būti Lietuvos NVO, registruotos bent vienerius metus iki dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos paraiškos pateikimo, ar pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įsteigti ir veikiantys valstybėse donorėse. 

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos yra finansuojamos APF dvišalio bendradarbiavimo fondo, kurio bendras biudžetas programos įgyvendinimo laikotarpiui yra €170,000, lėšomis.

Paraiškos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvoms gali būti teikiamos nuolat, bet ne vėliau kaip 2023 birželio 1 d., 23:59 val. (Lietuvos laiku). Visos paraiškos privalo atitikti Aktyvių piliečių fondo ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslus ir taisykles.

Detalesnė informacija apie paraiškas, jų vertinimą ir atranką pateikiama Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų gairėse. Raginame pareiškėjus prieš pradedant rengti paraišką peržiūrėti šiuos dokumentus!