Aktyvių piliečių fondo kvietimas teikti išsamias projektų paraiškas yra skirtas tik tiems pareiškėjams, kurie dalyvavo projektų koncepcijų pateikimo konkurse ir fondo operatoriaus buvo atrinkti bei pakviesti teikti išsamias projektų paraiškas. Instrukcijų rinkinyje rasite priminimus apie kvietimo sąlygas ir patarimus išsamios projekto paraiškos pildymui. Kviečiame susipažinti su trumpa informacija apie išsamių paraiškų teikimą ir peržiūrėti kitus skyrius.

Bendros rekomendacijos dėl paraiškos pildymo >

APF laukiami rezultatai >

 

• Išsamios projekto paraiškos pateikimo terminas 2022 m. sausio 31 d. 23:59 val. Lietuvos laiku.

• Visi išsamios paraiškos dokumentai, priklausomai nuo poveikio srities ir projekto apimties, siunčiami vienu laišku el. paštu projektai@apf.lt • Paraiškos forma turi būti užpildyta lietuvių kalba, o santrauka - lietuvių ir anglų kalbomis.

• Visus išsamios projekto paraiškos dokumenus rasite skiltyje Informacija pareiškėjams. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad dokumentai išskirstyti pagal poveikio sritis, pvz. „1 poveikio sritis. Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose“ ir pan. 

*(Jei partnerio organizacija ne iš Lietuvos, pildykite partnerio deklaraciją anglų kalba)

Norintiems tinkamai užpildyti išsamią projekto paraišką, parengėme nuoseklią 3 žingsnių eigą – kviečiame ja naudotis ir laukiame Jūsų paraiškų!

1. Išsamiai perskaitykite Gairės pareiškėjams.

2. Perskaitykite komentarus sužymėtus šiuose dokumentuose: IŠSAMI PARAIŠKA MAŽOS APIMTIES PROJEKTAMS SU KOMENTARAIS ir IŠSAMI PARAIŠKA VIDUTINĖS APIMTIES PROJEKTAMS SU KOMENTARAIS. Komentarus suformulavome remiantis dažniausiais pasitaikančiais paraiškos užpildymo trūkumais projektų koncepcijose, vertintojų komentarais bei įžvalgomis po buvusių finansavimo periodų. N.B! Pavyzdžiai pateikti paraiškose yra tik iliustratyvūs ir jų analogai neužtikrina jūsų paraiškos kokybės.

3. Užpildykite visus jums tinkamos poveikio srities išsamios projekto paraiškos laukelius, atliepiant pateiktas sąlygas.

Žemiau esantis dokumentas yra skirtas išsamios projekto paraiškos rengėjams detaliau susipažinti su APF programos rodikliais prieš juos renkantis. Dokumente pateiktose detalizuotose rodiklių letelėse sužinosite, ką kiekvienas rodiklis reiškia, pagal kokius papildomus požymius (rodiklių pjūvius) juos reikės fiksuoti, kas rinks duomenis, kokie bus duomenų šaltiniai, kaip turės būti apskaičiuojamas pasirinktas rodiklis. Lentelės yra pagalbinė priemonė, kuri turėtų padėti pasirinkti Jūsų projektą atitinkantį rodiklį. Pasirašius projekto įgyvendinimo sutartį, pareiškėjui pateiksime papildomos informacijos apie rodiklių fiksavimą, atsiskaitymo tvarką bei periodiškumą.

Rodiklių aprašymai pateikiami lentelėse pagal poveikio sritis: 1 poveikio sritis, 2 poveikio sritis, 3 poveikio sritis, 4 poveikio sritis, 5 poveikio sritis (skirta projekto gebėjimų stiprinimo daliai). Dokumento pabaigoje pateikiama rodiklių pjūvių skalė.

APF programos rodikliai

Žemiau esantis dokumentas yra skirtas išsamios projekto paraiškos rengėjams detaliau susipažinti su projekto biudžeto forma bei išlaidų kategorijomis. Atkreipiame dėmesį, jog mažos apimties projektams ir vidutinės/didelės apimties projektams pildomos skirtingos biudžeto formos.

Biudžeto mažos apimties projektams pildymo pavyzdys

Biudžeto vidutinės apimties projektams pildymo pavyzdys

Žemiau esančiame dokumente išvardinti kokybės vertinimo kriterijai skirti išsamios projekto paraiškos turinio vertinimui. Naudodamiesi šiuo įrankiu, galite pasitikrinti, ar jūsų pildomos paraiškos dalys atsako į kriterijaus aprašyme užduodamus klausimus bei vertinimo skalės aprašus.

Išsamios paraiškos kokybės vertinimo kriterijai mažos apimties projektams

Išsamios paraiškos kokybės vertinimo kriterijai vidutinės apimties projektams

Žemiau esantis dokumentas yra skirtas tiems pareiškėjams, kurie, pasirinkdami konkrečius poveikio rezultato rodiklius, turės organizuoti apklausas duomenims surinkti.

Apklausos metodologija