Praktinio mokymosi mobilumo paraiškų vertinimo rezultatai:

Skelbiame 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje praktinio mokymosi mobilumo projektus. Taip pat žemiau rasite ir finansavimo negavusių praktinio mokymosi mobilumo projektų sąrašą.

Finansavimą gavusių praktinio mokymosi mobilumo projektų sąrašas >

Finansavimo negavusių praktinio mokymosi mobilumo projektų sąrašas >