VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, VšĮ „OSFL projektai“ ir VšĮ „Geri Norai“ konsorciumas, veikdamas kaip Aktyvių piliečių fondo (APF) operatorius Lietuvoje, skelbia nuolatinį kvietimą ad-hoc projektams Aktyvių piliečių fondui, kuriais siekiama stipresnės pilietinės visuomenės vykdomos valdžios institucijų priežiūros ir advokacijos (2 poveikio sritis). Ad-hoc projektai gali trukti nuo 1 iki 6 mėnesių. Ad-hoc projektų finansavimo dydis: €1,000 – 5,000. Projekto pareiškėjais gali būti Lietuvos NVO, registruotos bent vienerius metus iki projekto koncepcijų paraiškų pateikimo galutinio termino. Bendras šio kvietimo biudžetas ad-hoc projektams yra €75,000. Paraiškos ad-hoc projektams gali būti teikiamos nuolat, bet ne vėliau kaip 2023 birželio 1 d., 23:59 val. (Lietuvos laiku). Visos paraiškos privalo atitikti Aktyvių piliečių fondo ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslus ir taisykles. Detalesnė informacija apie paraiškas, jų vertinimą ir atranką pateikiama ad-hoc projektų gairėse. Raginame pareiškėjus prieš pradedant rengti paraišką peržiūrėti šiuos dokumentus!