Projekto partneriai:

Šimonių girios bendruomenė

Vokės bendruomenė

Santrauka: 

Šiuo metu vykstant nacionalinės ir regioninės svarbos miškų politikos planavimo dokumentų rengimui susiduriama su problema, kad PVO neturi pakankamai kompetencijų įsitraukti į šiuos procesus ir atstovauti ekologinius - socialinius interesus. Šiuo projektu siekiame stiprinti pilietinės visuomenės gebėjimus dalyvauti viešojoje politikoje ir suburti bendruomenių, NVO ir ekspertų bendradarbiavimo tinklą miškų klausimais. Reaguojant į galimą ilgalaikę žalą miškų ekologinei būklei ir jo teikiamai socialinei naudai, planuojama pasitelkti veiksmingesnes viešinimo, advokacijos, teisines ir kt. priemones, jog suinteresuota visuomenė galėtų pilnavertiškai įsitraukti į miškų politikos formavimo procesus ir teikti siūlymus įstatymų pakeitimams. Suinteresuotų grupių mobilizacija ir įtrauktis teigiamai įtakotų ilgalaikę miškų politikos strategiją, atsirastų didesnė tikimybė užtikrinti bendruomenių ekologinį ir socialinį interesą pagrindiniuose nacionaliniuose ir regioniniuose miškų planavimo dokumentuose.  

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022.04.20 - 2022.06.30

Santrauka:

Operacija „Matrioška“ – tai trumpas žurnalistinių tyrimų ir juos papildančių publikacijų ciklas, kuriuo siekiama atskleisti Rusijos elitui priskiriamų asmenų, susijusių su sankcijų subjektais, Lietuvoje turimą turtą bei šių asmenų ryšius su Lietuvos politiniu elitu. Tyrimais taip pat siekiama identifikuoti verslo struktūras, kurios sudaro sąlygas abejotinos reputacijos asmenų patekimui į Lietuvą verslo pagrindais bei steigia juridinius asmenis galimų antivalstybinių organizacijų naudai. Tyrimais siekiama atskleisti visuomenei ir teisėsaugai svarbią informaciją, inicijuoti valstybės institucijų sprendimus bei kelti klausimus dėl valstybės sistemų skaidrumo, informacijos pasiekiamumo žiniasklaidai ir visuomenei.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2022.04.08 - 2022.05.31