Santrauka: 

Projektu sieksime mažinti baimes, susijusias su Stambulo konvencijos ratifikavimu ir lyčiai neutralios partnerystės įteisinimu, pasitelkiant profesionaliai atrinktą ir parengtą informaciją. Projekto tikslinės grupės – mokytojai ir mokiniai, nes mokytojai vaidina reikšmingą ugdytojų ir informacijos skleidėjų vaidmenį. Abiems grupėms šie klausimai yra aktualūs, o visuomenėje pradėta skleisti dezinformacija, konkrečiais aspektais liečianti mokytojų ir mokinių santykį.

Projekto rėmuose bus parengti trys elektroniniai naujienlaiškiai „Aš manau“, apimantys atrinktus kokybiškos žiniasklaidos šaltinius, atgarsius socialinėse medijose, ekspertų komentarus ir specialias užduotis mokiniams. Numerių tematika bus parinkta, atitinkamai reaguojant į Seimo darbotvarkės ciklą ir atgarsius visuomenėje. Kiekvieną naujienlaiškio numerį gaus ne mažiau 32 000 mokytojų, naudojančių e-dienyną TAMO.

Rezultate paskatinsime mokytojų ir mokinių informuotumą, kritinį mąstymą minėtais klausimais. Jie tobulins argumentuotos ir pagarbios diskusijos kultūrą, medijų raštingumo įgūdžius, permąstys stereotipus ir empatijos bei tolerancijos reikšmę. Tikslinės grupės gryninsis sąmoningą pilietišką poziciją, o tai didins valdžios institucijų atskaitomumą.

Įgyvendinimo periodas: 2021-05-01 – 2021-10-31