Iki 2021 rugsėjo 30 d. Lietuvos nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui. Šiame kvietime  - 1,055,000 eurų, kuriuos Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes skiria Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Tai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Norintiems teikti paraišką, parengėme nuoseklią 8 žingsnių eigą – kviečiame ja naudotis ir laukiame Jūsų paraiškų!

1. Ar esate nevyriausybinė organizacija, registruota Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus, atitinkanti NVO plėtros įstatyme nustatytus reikalavimus ir įregistravusi NVO statusą Juridinių asmenų registre?

2. Ar Jūsų organizacija veikia vienoje iš šių sričių?

• Demokratija

• Veiklus pilietiškumas

• Geras valdymas

• Skaidrumas

• Žmogaus teisės

• Lygybė

• Kova su diskriminacija

• Valdžios institucijų stebėsena

• Advokacija

• Socialinis teisingumas

• Pažeidžiamų grupių įtrauktis

3. Jei į pirmus du klausimus atsakėte teigiamai – galite teikti paraišką Aktyvių piliečių fondui (APF). Susipažinkite su finansuotinų projektų sritimis: 

            1 poveikio sritis Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose

            2 poveikio sritis Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija

            3 poveikio sritis Didesnė parama žmogaus teisėms

            4 poveikio sritis Įgalintos pažeidžiamos grupės 

4. Pasirinkę Jūsų organizacijos veiklą atitinkančią sritį, APF programos tinklalapio (apf.lt) skiltyje „Informacija pareiškėjams“ susipažinkite su išsamia APF programos antrojo kvietimo dokumentacija (Gairės pareiškėjams, pasirinktos srities kvietimo teikti paraiškas tekstas, projekto koncepcijos forma, išsamios paraiškos forma, vertinimo kriterijai ir t.t.). 

5. Susipažinę su informacija, su komanda aptarkite ir išgryninkite projekto idėją.

6. Atsisiųskite ir užpildykite I etapui reikalingus 3 dokumentus:

1) Projekto koncepcijos paraišką;

2) Pareiškėjo deklaraciją; 

3) Partnerio deklaraciją (jeigu reikia).

7. Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašytą ir užpildytą projekto paraišką pdf formatu arba užpildytos, pasirašytos, antspauduotos (jei taikytina) projekto paraiškos skenuotą kopiją pdf formatu atsiųskite el.paštu: projektai@apf.lt iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 23:59 val. Lietuvos laiku.

8. Kilus klausimams rašykite el. paštu info@apf.lt ir nuo rugpjūčio 16 d. skambinkite telefonu tel. +370 5 2685511, arba ieškokite atsakymo D.U.K. (dažniausiai užduodamų klausimų) skiltyje.