VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, VšĮ „OSFL projektai“ ir VšĮ „Geri Norai“ konsorciumas, veikdamas kaip Aktyvių piliečių fondo (APF) operatorius Lietuvoje, skelbia atvirą kvietimą projektams, kuriais būtų siekiama aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis). Šiam kvietimui gali būti teikiami trijų tipų projektai: mažos (€5,000 – 15,000; 6–18 mėn.), vidutinės (€15,001 – 80,000; 6–18 mėn.) ir didelės apimties (€80,001 – 150,000; 24–36 mėn.).

Projekto pareiškėjais gali būti Lietuvos NVO, registruotos bent vienerius metus iki projekto koncepcijų paraiškų pateikimo galutinio termino. Paraiškų pateikimo procesas vyks dviem etapais: projekto koncepcijos paraiškos pateikimas (I etapas) ir išsamios projekto paraiškos pateikimas (II etapas).

Bendras šio kvietimo APF biudžetas 1 poveikio srities projektams yra €1,660,000.

Galutinis terminas projekto koncepcijos paraiškos pateikimui yra 2020 m. vasario 28 d., 23:59 val. Lietuvos laiku. Visos paraiškos privalo atitikti Aktyvių piliečių fondo ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslus ir taisykles.

Detalesnė informacija apie paraiškas, jų vertinimą ir atranką pateikiama šio kvietimo tekste ir Gairėse pareiškėjams. Raginame pareiškėjus prieš pradedant rengti paraišką peržiūrėti šiuos dokumentus!