Į nevyriausybinių organizacijų tinklaveiką investuos daugiau nei 77 tūkst. eurų

Dešimt Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis ar pilietinės visuomenės klausimais, galės pastiprinti savo praktines žinias ir užmegzti partnerystes su analogiškomis organizacijomis iš Norvegijos ir Islandijos. Tokią galimybę joms suteikia Aktyvių piliečių fondas, daugiau kaip 77 tūkst. eurų investuojantis į lietuviškų NVO praktinį mokymosi mobilumą. 

„Iš esmės tai yra investicija į nevyriausybinių organizacijų tinklaveikos stiprinimą ir inovacijų skatinimą. Organizacijos tiek iš Lietuvos, tiek iš programos šalių donorių turės galimybę pasisemti naujų idėjų ir įkvėpimo, susirasti naujų partnerių. Tikimės, kad tokia patirtis prisidės ir prie naujų projektų, bendrų iniciatyvų atsiradimo“, – sakė Aktyvių piliečių fondo programos vadovė Arūnė Kontautaitė.

Tarp finansavimą laimėjusių organizacijų yra viešosios įstaigos „Vaikų linija“, „Psichikos sveikatos perspektyvos“, „Dulų asociacija“, „Lygių galimybių plėtros centras“ ir kitos.

Jų atstovai, rengdami projektus, galėjo rinktis nevyriausybines organizacijas, veikiančias vienoje iš trijų programos šalių-donorių (Islandija, Norvegija ar Lichtenšteinas). Programoje numatyta galimybė vykti į šalį donorę arba ją pasikviesti pas save – kartu organizacijos iki 20 dienų praleis mokydamosi, stiprindamos abipusius ryšius, stebėdamos, kaip kitose šalyse valdomos organizacijos, vykdomi projektai.

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų pateiktas paraiškas vertino 4 ekspertų komisija. Iš 16 pateiktų paraiškų finansavimas skirtas 10 organizacijų.  

Praktinio mokymosi mobilumo projektai finansuojami pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje programą. Iš viso per 3 metus Aktyvių piliečių fondas į Lietuvos nevyriausybinį sektorių, dirbantį su pažeidžiamomis grupėmis ir pilietiškumo skatinimo srityse, investuoja daugiau nei 9 mln. eurų.

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja