Kviečiame teikti AD-HOC paraiškas! Siekiant skubiai atliepti netikėtai iškilusią problemą | kvietimas pasibaigęs

AD-HOC projektas – advokaciniai, teisiniai, komunikaciniai ir kiti veiksmai, vykdomi kaip skubus atsakas į netikėtai iškilusią problemą, kuri gali turėti pasekmių pilietinei visuomenei dėl viešųjų ar privačių institucijų, politikų veiksmų, arba kurios sprendimui reikalinga operatyvi pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra.

Nevyriausybinėms organizacijoms ir aktyvistams neretai tenka reaguoti staigiai į netikėtai iškilusias grėsmes žmogaus teisėms, teisės viršenybės principui, dėl antidemokratinių veiksmų, pažeidžiamų grupių teisių pažeidimo ar staiga užklupus kitoms problemoms, kurios gali turėti pilietinei visuomenei reikšmingų padarinių. Siekiant įgalinti organizacijas veikti iškart iškilus iššūkiui, kviečiame pildyti paraiškas AD-HOC projektams, skirtiems skubiai reaguoti į pokyčius visuomenėje.

Galimos AD-HOC projektų veiklos:

  • Trumpos ir intensyvios informacinės kampanijos, nukreiptos pasiekti plačias tikslines grupes, informuoti visuomenę apie iššūkį ar siūlomą sprendimą bei pritraukti palaikymą;
  • Bendruomenių mobilizavimas advokacijos veiksmams – peticijų, raštų, taikių demonstracijų rengimas, teisinė pagalba ruošiant platesnę visuomenę įtraukiančius kreipimus;
  • Koalicijų būrimas skubiai problemai spręsti, kai yra būtinas sutelktas piliečių, jų grupių ar organizacijų veikimas.

Netinkamos AD-HOC projektų veiklos:

  • Rutininės organizacijos veiklos, kai AD-HOC projektu siekiama vykdyti tęstinę veiklą;
  • Pasikartojančių renginių/veiklų finansavimas – kasmetinės konferencijos, seminarai ar kasmetiniai ataskaitų rengimai  ir pan.

AD-HOC projektai gali trukti iki 3 mėnesių, visos projekto veiklos turi baigtis 2023-12-31.

AD-HOC projektų finansavimo dydis: €1,000 – 5,000. Šiam paraiškų teikimo etapui skirta €13 000.

Paraiškų lauksime iki 2023-10-10, el. paštu projektai@apf.lt 

Projekto pareiškėjais gali būti Lietuvos NVO, registruotos bent vienerius metus iki paraiškų pateikimo galutinio termino.

Visos paraiškos privalo atitikti Aktyvių piliečių fondo ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslus ir taisykles. Detalesnė informacija apie paraiškas, jų vertinimą ir atranką pateikiama AD-HOC projektų gairėse.

Raginame pareiškėjus prieš pradedant rengti paraišką įsivertinti, ar projektas tikrai atitinka AD-HOC principus, ir būtinai susipažinti su kvietimo gairėmis.

Kilus klausimams – kreipkitės el. paštu info@apf.lt.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pareiškėjas:

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja