Kviečiame dalyvauti gebėjimų stiprinimo programoje AKTYVIŲ PILIEČIŲ DIENOS 2022

Šių metų tema – socialinės įtraukties advokacija: strategijos ir įrankiai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas migrantų/pabėgėlių integracijos klausimams. Programa skirta pilietinės visuomenės organizacijų atstovams iš visų 15 EEA finansinio mechanizmo remiamų šalių ir Norvegijos, aktyviai veikiančių socialinės bendrystės ir paramos pažeidžiamoms grupėms srityje.

Tikslas: suteikti galimybę paramą gaunančių šalių ir Norvegijos organizacijoms susiburti, pasimokyti ir aptarti savo organizacijose ir savo darbe kylančius klausimus, ypač susijusius su iššūkiais, kylančiais stiprinant vietos lygmeniu veikiančių NVO gebėjimus.

Uždaviniai:

– ieškoti naujų ir plėsti esamas galimybes, būtinas socialinės įtraukties iššūkiams spręsti ir PVO vaidmeniui stiprinti;

– gilinti žinias apie įvairias organizacijų taikomas advokacijos strategijas;

– kurti ryšius tarp organizacijų ir skatinti partnerystes.

Programa: Vyks 3 nuotoliniai susitikimai (birželio 22 d., rugsėjo 12 d., rugsėjo 26 d.) po 3 val. bei bendras visų dalyvių susitikimas Osle (spalio 10-12 d.). Po kiekvieno susitikimo numatomi “namų darbai”. Daugiau informacijos bus pateikta eigoje. Kelionės išlaidas į Oslą padengs „Aktyvių piliečių fondas“ Lietuvoje.

Kas gali dalyvauti:

Iš Lietuvos (kaip ir kitų šalių) bus atrinkti 3 dalyviai (po 1 dalyvį iš vienos organizacijos).

Reikalavimai dalyviams:

  • anglų kalbos mokėjimas (darbinė kalba – anglų);
  • įsipareigojimas dalyvauti visuose nuotoliniuose susitikimuose bei susitikime Osle.

Prioritetai teikiami:

Daugiau informacijos apie Aktyvių piliečių dienas 2022 galite rasti čia

Norintys dalyvauti Aktyvių piliečių dienose 2022 turi užpildyti paraišką (anglų kalba) iki 2022 m. gegužės 15 d.: https://forms.gle/ivqJxpkJbXg32yfS9

Organizatoriai:

Norvegijos Helsinkio komitetas; „Aktyvių piliečių fondas“ Lenkijoje.

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja