Antrojo kvietimo rezultatas – 157 projektų koncepcijų paraiškos

2021 m. rugsėjo 30 d. pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, teikiant projekto koncepciją Aktyvių piliečių fondo programai, sulaukta 157 paraiškų.

Įgyvendinant APF programą Lietuvoje siekiama tokio poveikio:

1 poveikio sritis. Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose;

2 poveikio sritis. Stipresnė  pilietinės  visuomenės  vykdoma  valdžios  institucijų  priežiūra / advokacija;

3 poveikio sritis. Didesnė parama žmogaus teisėms;

4 poveikio sritis. Įgalintos pažeidžiamos grupės.

Daugiausiai paraiškų pagal poveikio sritis buvo susijusios su 4 poveikio sritimi – 73 (47 proc.), antroje vietoje, beveik trečdalis paraiškų – 50 – atliepė 1 poveikio srities problematiką (32 proc.) ir buvo susijusios su aktyvesniu piliečių dalyvavimu pilietinėse veiklose. Antroji ir trečioji poveikio sritys, susijusios su stipresne pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra bei didesne parama žmogaus teisėms,  sulaukė panašaus kiekio paraiškų, tai yra atitinkamai 18 ir 16 paraiškų (11 proc. ir 10 proc.).

Pagal finansavimo lėšų dydį ir projekto trukmę projektai skirstomi į du tipus, tai yra mažos apimties projektai ir vidutinės apimties projektai. Mažos apimties projektų finansavimo dydis yra nuo 5 iki 15 tūkst. eurų, o į šią grupę pagal finansavimo dydį paraiškų sulaukta 25 (16 proc.). Vidutinės apimties projektų finansavimo dydis yra virš 15 tūkst., tačiau ne daugiau nei 80 tūkst. eurų, o tokių paraiškų sulaukta 132 (84 proc.).

Projektų, kurie turi partnerius, skaičius sudarė du trečdalius nuo visų teiktų (105 paraiškos), o projektų, neturinčių partnerių, paraiškų skaičius siekė trečdalį – 52 paraiškos. Bendras į projektus įtrauktų partnerių skaičius siekia 179, o bent vieną partnerį teikiant paraišką nurodė 58 paraiškų teikėjai, du partnerius – 34 paraiškų teikėjai. Teikiant paraišką daugiausiai buvo nurodyti 11 partnerių.

Teikiant paraišką, kuri įtraukia partnerius iš regionų (iš Lietuvos savivaldybių, išskyrus Vilniaus miestą) yra suteikiamas regioninis prioritetas, kuriuo siekiama stiprinti pilietinės visuomenės sektorių Lietuvos regionuose. Sulaukta 99 paraiškų, kurios buvo įsitraukusios partnerius iš įvairių Lietuvos regionų, išskyrus Vilniaus miestą.

Projektų, pateiktų regioninių organizacijų (t. y. ne iš Vilniaus m. savivaldybės), skaičius siekia 95 (61 proc.).

Dar vienas prioritetas – dvišalio bendradarbiavimo – suteikiamas dvišalėms partnerystėms su šalių donorių (t. y., Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) subjektais. Taigi partnerius Norvegijoje įvardino turintys 13 paraiškų teikėjų ir 8 nurodė partnerystes Islandijoje.

Bendra prašoma finansavimo suma yra 9 021 017 eurų, o pagal poveikio sritis pasiskirsto taip:

1 poveikio sritis. 2 735 913 eurų;

2 poveikio sritis. 1 170 433 eurai;

3 poveikio sritis. 923 559 eurai;

4 poveikio sritis. 4 191 112 eurų.

Pagal tai, kokie žodžiai dažniausiai yra vartojami projekto pavadinime, galima išskirti žodžius „stiprinimas“ ir „įgalinimas“ – abu šie žodžiai pavadinimuose buvo paminėti 10 kartų, taip pat prie dažniausiai minimų žodžių ir „Lietuvoje“ ir „Lietuvos“, „skatinimas“.

Įvertinus formalius kriterijus, paraiškos bus atiduotos ekspertams (20 savo srities specialistų). Lapkričio antroje pusėje Atrankos komitetas, aptaręs ekspertų vertinimus ir pagal juos parengtus reitinguotus projektų sąrašus, rekomenduos projektų koncepcijas antrajam išsamių paraiškų etapui.

Aktyvių piliečių fondo (toliau – APF) tikslai grindžiami šiomis bendrosiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Svarbiausias APF programos tikslas – stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės.

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja