ignalina

Kviečiame į Aktyvių piliečių fondo info dienas!

Jau paskelbti kvietimai teikti projektų koncepcijų paraiškas Aktyvių piliečių fondui, todėl šią žinią norime paskleisti po Lietuvą. Visus, siekiančius sužinoti apie Aktyvių piliečių fondo programą daugiau – jos tikslus, uždavinius bei prioritetus, projektų paraiškų pildymą bei kitą su paraiškos teikimo specifika susijusią informaciją, raginame atvykti į info dienų renginį pasirinktame mieste. 

IGNALINA 2020-01-30 IAE agentūros konferencijų salėje, Ateities g. 23, Ignalina

 • Aktyvių piliečių fondo programos ABC (10.00 val. – 13.15 val.) skirtas visoms organizacijoms, besidominčioms Aktyvių piliečių fondo programa;

PROGRAMĄ RASITE ČIA

REGISTRACIJA ČIA

Aktyvių piliečių fondas – tai 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo finansuojama programa, skirianti 9 mln. eurų Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti.

Active-citizens-fund

Skelbiame kvietimą teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui

Nuo šiandien iki 2020 m. vasario mėn. 28 d. Lietuvos nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui. Šiame fonde  - 9 mln. eurų, kuriuos Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes skyrė Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Tai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Norintiems teikti paraišką, parengėme nuoseklią 8 žingsnių eigą – kviečiame ja naudotis ir laukiame Jūsų paraiškų!

 1. Ar esate nevyriausybinė organizacija, registruota Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus ir atitinkančios NVO plėtros įstatyme nustatytus reikalavimus?

 2. Ar Jūsų organizacija veikia vienoje iš šių sričių?
  ·         DEMOKRATIJA
  ·         VEIKLUS PILIETIŠKUMAS
  ·         GERAS VALDYMAS
  ·         SKAIDRUMAS
  ·         ŽMOGAUS TEISĖS
  ·         LYGYBĖ
  ·         KOVA SU DISKRIMINACIJA
  ·         VALDŽIOS INSTITUCIJŲ STEBĖSENA
  ·         ADVOKACIJA
  ·         SOCIALINIS TEISINGUMAS
  ·         PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ ĮTRAUKTIS

 3. Jei į pirmus du klausimus atsakėte teigiamai – galite teikti paraišką Aktyvių piliečių fondui (APF). Susipažinkite su finansuotinų projektų sritimis:
  ·      Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose >
  ·         Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija >
  ·         Didesnė parama žmogaus teisėms >
  ·         Įgalintos pažeidžiamos grupės >
  ·         Stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas  >

 4.  Pasirinkę Jūsų organizacijos veiklą atitinkančią sritį, APF programos tinklalapio (apf.lt) skiltyje „Informacija pareiškėjams“ susipažinkite su išsamia APF programos dokumentacija I ir II paraiškų teikimo etapams (Gairės pareiškėjams, pasirinktos srities kvietimo teikti paraiškas tekstas, projekto koncepcijos forma, paraiškos forma ir t.t.). 

 5. Susipažinę su informacija, su komanda aptarkite ir išsigryninkite projekto idėją.

 6. Atsisiųskite ir užpildykite I etapui reikalingus 3 dokumentus:

  1) Projekto koncepcijos paraišką;
  2) Pareiškėjo deklaraciją; 
  3) Partnerio deklaraciją (jeigu reikia).

 7. Užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą projekto koncepcijos paraišką atsiųskite el.paštu: projektai@apf.lt iki 2020 m. vasario 28 d. 23:59 val. Lietuvos laiku.

 8. Kilus klausimams skambinkite telefonu tel. +370 5 2685511, rašykite el. paštu info@apf.lt arba ieškokite atsakymo D.U.K (dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje).

Atidaryta Aktyviu pilieciu fondo programa

Atidaryta Aktyvių piliečių fondo programa

Aktyvių piliečių fondas – pilietinės galios svarba

2019 m. spalio 23 dieną veiklą pradėjo 2019 – 2024 m. Lietuvoje veiksiantis EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas (APF), pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skirsiantis 9 mln. eurų. Lietuvoje APF veiklą administruos nevyriausybinių organizacijų – VšĮ „Atviros Lietuvos Fondas”, VšĮ „OSFL projektai“ ir VšĮ „Geri norai“ – konsorciumas.

Galimybė ambicingoms NVO veikloms

Lietuvos nevyriausybinės organizacijos turės galimybę teikti paraiškas ir gauti finansavimą savo veikloms, siekiančioms pokyčio penkiose srityse. Išaugęs piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose, sustiprėjusi pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija, išaugusi parama žmogaus teisėms, įgalintos pažeidžiamos grupės, sustiprėję pilietinės visuomenės gebėjimai ir tvarumas – tai sritys, kuriose įgyvendinamiems projektams, priklausomai nuo jų apimties ir trukmės, bus teikiamas finansavimas nuo 1,000 iki 150,000 eurų.

Taip pat ypatingai laukiamos paraiškos projektų, įtraukiančių geografiškai nutolusius regionus ir sunkiau pasiekiamas tikslo grupes; skatinančių tarpkultūrinį dialogą, ypatingą dėmesį skiriant partnerystėms, įtraukiančioms tautinių mažumų NVO. Visada svarbios iniciatyvos, užtikrinančios jaunimo dalyvavimą, pvz., projektai, įtrauksiantys jaunus žmones kaip tikslo grupę, partnerystės, įtraukiančios jaunimo NVO. Taip pat laukiama nevyriausybinių organizacijų paraiškų, kuriose bus įtrauktas darbas su aukomis, patiriančiomis smurtą dėl lyties.

Atskirą finansų „portfelį“ turės ad hoc projektai – į konkrečias valstybės ir visuomenės aktualijas reaguojantys projektai – ir dvišalio bendradarbiavimo projektai tarp Lietuvos ir šalių donorių (Islandijos, Norvegijos bei Lichtenšteino).

„Aktyvių piliečių fondas – tai programa, kurią nevyriausybinės organizacijos kuria pačios – savo siūlomomis idėjomis, projektais, iniciatyvomis. Po penkerių metų Fondo veiklos norime matyti didesnį piliečių aktyvumą ir įsitraukimą į pilietines veiklas, daugiau nevyriausybinių organizacijų nuomonės galios priimant pilietinei visuomenei aktualius sprendimus, sustiprėjusią paramą ir pagarbą žmogaus teisėms. Nevyriausybines organizacijas regionuose norime matyti tvirtesnes, o pažeidžiamas grupes – mažiau pažeidžiamas. Ar taip ir bus, priklauso nuo mūsų visų noro ir užsispyrimo“, – sako Giedrė Tumosaitė, „Atviros Lietuvos fondo“ programų vadovė.

Kas būtų, jei nebūtų pilietinės visuomenės?

Aktyvių piliečių fondo atidarymo dieną Vilniaus Tech parke susirinko 28 nevyriausybinių organizacijų iš visos Lietuvos ir 10 pilietinės visuomenės lauke veikiančių Islandijos ir Norvegijos organizacijų atstovai. Pirmąjį pusdienį aptarinėję savo šalių pilietinėms visuomenėms kylančius iššūkius, egzistuojančias socialinio ir pilietinio lauko stigmas, savo veiklas ir patirtį jas mažinant, dalijęsi galimų bendrų projektų idėjomis, popietę šio tarptautinio susitikimo dalyviai prisijungė prie kitų APF atidarymo renginio svečių.

Renginio dalyvius sveikinęs J.E. Norvegijos Karalystės ambasadorius Karsten Klepsvik patvirtino, kad stipri, aktyvi ir pajėgi pilietinė visuomenė yra būtina gyvybingos demokratijos sąlyga. „NVO skirtos programos Lietuvoje jau yra davusios svarbių rezultatų“, sakė ambasadorius. „Tvirtai remdamas žmogaus teisių idealą, gero valdymo, socialinės ir ekonominės įtraukties principus, manau, kad šios programos iš tikrųjų keičia žmonių gyvenimą. Šis pokytis reikalauja ilgalaikių ir nuolatinių pastangų, o Aktyvių piliečių fondo dėka įmanoma užtikrinti šių pastangų tęstinumą.”

Atidarymo metu buvo svarstomas klausimas, kas būtų, jei nebūtų pilietinės visuomenės, savo ilgametes veiklas pristatė vienos stipriausių nevyriausybinių organizacijų, buvo pristatytos APF kryptys ir laukiami rezultatai.

Planuojama, kad per penkerius metus į APF Lietuvoje inicijuojamas ar finansuojamas veiklas įsitrauks per 250 pilietinės visuomenės organizacijų (įskaitant bent 80 vietos lygiu veikiančių mažų organizacijų), bus finansuota bent 180 jų įgyvendinamų projektų, o į veiklas tiesiogiai įsitrauks apie 10.000 asmenų.

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių (13 naujųjų Europos Sąjungos šalių, Graikija ir Portugalija). Daugiau info: www.apf.lt

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 5 2685511
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja