Aktyvių piliečių fonde – 407 paraiškos

Baigėsi laikas, skirtas Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui (APF). Nuo 2019 gruodžio 16 dienos iki 2020 vasario 28 dienos paraiškas kaip pareiškėjai arba partneriai pateikė 853 skirtingos organizacijos. Iš jų 38 yra iš Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir 15 organizacijų iš kitų užsienio šalių.

Iš 407 paraiškų 300 atsiųsta paskutinę dieną, 37 paraiškos atsiųstos per paskutinę valandą.

Paraiškos buvo teiktos APF programos paramos sričių projektams, kurie: siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis); stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją (2 poveikio sritis); didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis); siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus (4 poveikio sritis); siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).

Daugiausiai paraiškų buvo pateikta į ketvirtą poveikio sritį, o mažiausiai – į penktą. Į pirmą poveikio sritį taiko 130 pareiškėjų, antrą – 45, trečią – 23, ketvirtą – 191, penktą – 14.

Pagal finansų dydį pirmauja didelės apimties projektai – 227, mažos apimties projektų – 44, vidutinės – 135.

Įvairių sričių ekspertų komanda paraiškas vertins iki balandžio 21 dienos, tuomet atrinktų paraiškų pateikėjai gaus atsakymą ir prasidės antras, pilnos paraiškos pateikimo etapas.

Aktyvių piliečių fonde  – 9 mln. eurų, kuriuos Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes skyrė Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Tai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja