Aktyvių piliečių fondas skelbia konkursą informacinei kampanijai, stiprinsiančiai žmogaus teises gerbiantį viešąjį diskursą

Lietuvos nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondo 3 poveikio srities „Didesnė parama žmogaus teisėms“ iš anksto numatytam projektui (ang., pre-defined project).

Iš anksto numatytas projektas, kuriuo siekiama keisti visuomenės požiūrį į žmogaus teises – tai visos šalies mastu vykdoma visuomenės informavimo ir socialinės komunikacijos kampanija žmogaus teisių klausimais. Projektas skirtas plačiajai visuomenei, ypač toms jos grupėms, kurių dalyvavimas, žinios ir susidomėjimas žmogaus teisių klausimais yra ribotas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui.

Dviejų projektų atrankos etapų (projektų koncepcijų atranka ir išsamių projektų paraiškų atranka) metu bus atrinktas vienas projektas. Projekto trukmė – 24 mėn., finansavimo dydis – 200 000 eurų. APF skiriamas finansavimas gali sudaryti iki 90 % bendro projekto biudžeto.

Galutinis projektų koncepcijų pateikimo terminas – 2021 m. gegužės 24 d. 23:59 val. (Lietuvos laiku). Paraiškos teikiamos el.paštu projektai@apf.lt. Daugiau informacijos – kvietimo tekste ir Gairėse pareiškėjams.

Balandžio pradžioje bus rengiamos viešosios konsultacijos. Tikslus laikas bus skelbiamas www.apf.lt.

Plakato autorė: Zuzanna Strozykiewicz

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja