Skelbiami antrojo Aktyvių piliečių fondo programos kvietimo rezultatai

2022 m. balandžio 29 d. Aktyvių piliečių fondo (toliau – APF) Lietuvoje operatoriaus valdyba, remdamasi APF Lietuvoje Atrankos komiteto rekomendacijomis, patvirtino finansuotų, nefinansuotų ir rezervinių projektų, pateiktų pagal antrąjį atvirą kvietimą teikti paraiškas, sąrašus.  

Iš viso buvo gautos 66 paraiškos (bendras lėšų poreikis – 4,02 mln. eurų), finansavimas skirtas 28 projektams (skirta finansavimo suma – 1,56 mln. eurų). 

Artimiausiu metu APF Lietuvoje operatorius susisieks su finansavimą gavusių pareiškėjų organizacijomis dėl sutarčių pasirašymo, vėliau informuojantys laiškai bus išsiųsti rezerviniams ir finansavimo negavusių projektų pareiškėjams. Kiekviena organizacija bus informuota individualiai. 

Šiame kvietime  – 1,055,000 eurų, kuriuos Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes skiria Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Tai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja