Registruokitės dvišalėms partnerystėms!

Kviečiame organizacijas, ieškančias partnerių iš šalių donorių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) registruotis į gegužės mėnesį planuojamą dvišalės partnerystės užmezgimo renginį.

Rengiame šį susitikimą norėdami padėti organizacijoms rasti partnerius bendriems projektams, kuriuos bus galima teikti Aktyvių piliečių fondui Lietuvoje finansuoti pagal antrąjį kvietimą 2021 m. rugsėjo mėn.

JEI:

  • Jūsų veiklos laukas susijęs su šiomis sritimis: Tarpkultūrinės įtraukties stiprinimas; Valdžios institucijų veiklos stebėsena ir advokacija vietos savivaldos lygmeniu; Vietos lygiu veikiančių NVO, sprendžiančių žmogaus teisių ar bet kokio pobūdžio diskriminaciją patiriančių pažeidžiamų  grupių (daugiausia dėmesio skiriant kovai su smurtu, patiriamu artimoje aplinkoje ar lyties pagrindu) klausimus, veikla.
  • esate užsiregistravę kaip NVO juridinių asmenų registre;
  • ieškote partnerių, su kuriais norėtumėte planuoti bendrą veiklą bent vienoje iš toliau išvardintų poveikio sričių: aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis); pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija (2 poveikio sritis); parama žmogaus teisėms (3 poveikio sritis); pažeidžiamų grupių įgalinimas (4 poveikio sritis).

registruokitės, aprašydami savo organizacijos profilį tam, kad kartu su partneriais iš Norvegijos Helsinkio komiteto ir Islandijos žmogaus teisių centro galėtume padėti rasti organizacijas, galinčias ir norinčias užmegzti partnerystės iniciatyvas.

Registracija atvira iki 2021 m. kovo 12 dienos.

Pildykite anketą:

https://forms.gle/VctAA4vQuVMbaNbz7

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja