Nuo šiandien Lietuvos nevyriausybines organizacijas kviečiame teikti ad-hoc projektų paraiškas Aktyvių piliečių fondui. Ad-hoc projektų paraiškos gali būti teikiamos nuolat, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 1 dienos. Trumpa termino ad-hoc reikšmė šiame kvietime yra „iš anksto nenumatytas veiksmas, reikalingas dėl staiga iškilusios svarbios priežasties“.

Tai reiškia, kad ad-hoc projektai gali būti rengiami ir įgyvendinami kaip atsakas į staiga atsiradusį, skubių teisinių ar komunikacinių veiksmų reikalaujantį, poreikį apginti žmogaus teises ar teisės viršenybės principą, kuriems kyla grėsmė dėl politikų ar kitų sprendimų priėmėjų veiksmų. Pagrindu ad-hoc projektams rengti taip pat gali būti netikėtai kilusios, didelių socialinių, ekologinių ar kt. visuomenei svarbių padarinių turinčios/galinčios turėti problemos.

Ad-hoc projektais nelaikomos konferencijos, tautinės šventės, festivaliai ar kiti periodiškai organizuojami renginiai, vasaros stovyklos, poilsiniai kultūros ar sporto reginiai, labdaros renginiai ar panašios veiklos, skirtos vietos bendruomenės stiprinimui, mobilizavimui ir pan. Ad-hoc projektais taip pat nelaikomi veiksmai, kuriems reikia skubios finansinės paramos, bet tai niekaip nesusiję su išorės veiksniais (ekologine katastrofa, teisės pažeidimais ir pan.).

Keletas galimų ad-hoc projektų pavyzdžių: kampanijų (trumpų ir intensyvių komunikacinių veiksmų, dažnai derinamų su išmaniu medijų naudojimu, rinkinys, pasiekiantis plačias tikslines grupes) rengimas ir įgyvendinimas; jungtiniai piliečių mobilizavimo ir advokacijos veiksmai (vietos lygmens iniciatyvos, tokios kaip peticijų, demonstracijų rengimas, teisinės konsultacijos ar pagalba, tiesiogiai įtraukiančios platesnę visuomenę kokiai nors skubiai problemai, patenkančiai į 2 poveikio sritį, spręsti); ad-hoc koalicijos, buriamos konkrečiai problemai spręsti, kai tikslui pasiekti yra būtinas sutelktas piliečių, jų grupių, organizacijų veikimas.

Ad-hoc projekto finansavimo dydis – nuo 1,000 iki 5,000 EUR. Ad-hoc projekto trukmė – nuo 1 iki 6 mėn.

Kvietimas teikti ad-hoc projektų paraiškas čia

Ad-hoc projektų gairės čia

Aktyvių piliečių fonde – 9 mln. eurų, kuriuos Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes skyrė Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinis mechanizmas. Tai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Kilus klausimams skambinkite telefonu tel. +370 5 2685511, rašykite el. paštu info@apf.lt arba ieškokite atsakymo D.U.K (dažniausiai užduodamų klausimų) skiltyje).