Aktyvių piliečių dienos 2021 “Aktyvūs piliečiai už žmogaus teises“

44 NVO atstovai, suinteresuoti gebėjimų stiprinimu iš 13 EEE paramą gaunančių valstybių ir valstybių donorų dalyvavo gebėjimų stiprinimo susitikimuose, skirtuose su žmogaus teisėmis dirbančių organizacijų atstovams. Susitikimų metu siekta suteikti galimybę paramą gaunančių šalių ir Norvegijos organizacijoms susiburti, pasimokyti ir aptarti savo organizacijose kylančius klausimus, ypač susijusius su specifiniais iššūkiais stiprinant vietos lygmeniu veikiančių žmogaus teisių NVO gebėjimus. Įvyko keturi nuotoliniai susitikimai, kuriuose dalyvavo ir 3 atstovai iš Lietuvos. Visi dalyviai gyvai susitiko Osle, kur dalinosi gerąja patirtimi, dalyvavo mokymuose su ekspertais iš Norvegijos, lankė vietos organizacijas.

“Mokymų metu įgijau naujų žinių apie organizacijų vertinimo kriterijus, sužinojau efektingus būdus kaip komunikuoti apie žmogaus teises ir kitas jautrias visuomenines temas, kaip kurti efektingą organizacijos strategiją ir motyvuoti komandą, pritraukti lėšų veikloms. Mokymai taip pat padėjo užmegzti ryšių su kitomis organizacijomis Europoje, pradėti bendradarbiauti, suteikė galimybę pasidalinti patirtimis ir mokytis iš labiau patyrusių organizacijų ir jų darbuotojų“ (Lina Grudulaitė, „Pabėgėlių Taryba“ (Refugee Council of Lithuania).

“Paminėtinas ir itin stiprus bei prasmingas paskaitų ciklas su didžiosiomis, itin sėkmingomis ir pavyzdinėmis Norvegijos (ir ne tik) organizacijomis bei jų atstovais, pristačiusiais savo sėkmingo darbo mechanizmus. Be kita ko, labai stiprus dėmesys Osle vykusių seminarų metu buvo skirtas Ukrainos klausimų gvildenimui. Labai sužavėjo, jog organizatoriai sugebėjo taip puikiai integruoti į dienotvarkę šias einamąsias, visam pasauliui be galo svarbias aktualijas,  atverti diskusijų erdvę skirtingų valstybių atstovų patirtims bei perspektyvoms atsiskleisti,  kalbėti apie NVO atsakomybes, siekiant padėti karo pabėgėliams iš Ukrainos“ (Rūta Ribinskaitė, projektų vadovė, Lietuvos žydų bendruomenė).

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja