NVO akademijoje pradėjo mokytis 13 organizacijų

Spalio 13 dieną prasidėjo antras Aktyvių piliečių fondo Gebėjimų stiprinimo programos SIEKIO ID. NVO akademijos etapas – modulių programa. Socialinių lyderių programos dalyviais tapo šios organizacijos: VšĮ „Ne imti, bet duoti“ (Vilniaus regionas), VŠĮ „Socialinės terapijos namai“ (Kauno raj.), Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ (Vilnius), Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ (Vilnius), Asociacija „Lietuvos skeptiškas jaunimas“(Kaunas), Asociacija „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“(Klaipėda). Šios organizacijos, padedamos savo srities specialistų, gilinsis į organizacijų strateginio planavimo/(ir)valdymo, lyderystės, savanorystės ir bendruomenės įtraukimo, organizacijos projektinio raštingumo ir finansinio tvarumo bei komunikacijos temas.

Socialinio verslumo programoje studijuos VšĮ „Būk su manimi“ (Mažeikių apylinkės seniūnija: Bugeniai – Krakiai), VšĮ „Šv. Jono vaikai“(Trakų raj.), VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“(Kaunas), VšĮ Šeimų centras „Būkime kartu“(Kauno miestas ir rajonas), VšĮ „Gerumo skraistė“ (Alytus), VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“ (Zapyškis) ir VšĮ „Darni socialinė raida“ (Vilnius). Profesionalūs lektoriai šios programos organizacijas lydės finansinio organizacijos modelio, socialinio verslo modelio pritaikymo NVO, marketingo ir komunikacijos bei strateginio valdymo temose.

Nuotoliniu būdu per 6 mėnesius NVO akademijos dalyviams bus išdėstyta po penkis teminius modulius, numatytos individualios organizacijų komandų konsultacijos su lektoriais. Pabaigus modulį, kiekviena organizacija turės praktinio darbo rezultatą.

Po pirmojo gebėjimų stiprinimo programos – intensyvių mokymų – etapo, dalyvavusios organizacijos paliko tokius atsiliepimus: „Dabar supratau, nuo ko reikia pradėti! Kaip klojasi pamatai, kaip auga namas! Suvokiau, kad tikslai ir sprendimai turi būti konkretūs, apčiuopiami, įgyvendinami. Hiperbolizuotai tariant – nereikia gelbėti pasaulio, jei gatvėje šaukiama pagalbos. Tai, kad esame atsakingi už savo bendruomenę, yra svarus argumentas NVO sektoriaus darbuose.“

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja