Aktyvių piliečių fondui reikalingi projektų paraiškų vertinimo ekspertai!

2020 metais Europos ekonominės erdvės 2014 – 2021 m. finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondui bus reikalingi projektų koncepcijų ir išsamių paraiškų vertintojai. 

Mes siūlome:

  • Kiekvienas ekspertas vertins iki 50 projektų koncepcijų ir iki 30 išsamių projektų paraiškų.  
  • Ekspertai gaus nuo 15 iki 30 Eur atlygį už kokybišką ir atidų paraiškų vertinimą. 

Kandidatas į ekspertus turi turėti:

  • žinių ir patirties bent vienoje iš įvardytų teminių sričių: DEMOKRATINIO DALYVAVIMO FORMOS; PILIETIŠKUMO UGDYMAS; AKTYVUS PILIETIŠKUMAS; VIEŠOJI POLITIKA; SKAIDRUMAS IR ATSKAITOMYBĖ; VALDŽIOS INSTITUCIJŲ STEBĖSENA; ŽMOGAUS TEISĖS; LYGYBĖ; KOVA SU DISKRIMINACIJA IR SMURTO APRAIŠKOMIS; SOCIALINIS TEISINGUMAS; PAŽEIDŽIAMŲ GRUPIŲ ĮTRAUKTIS; ADVOKACIJA; DARBAS SU REGIONAIS/VIETOS LYGIU; ORGANIZACIJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS; ORGANIZACIJOS VALDYMAS;
  • dalyvavimo NVO sektoriaus veikloje patirties;
  • projektų paraiškų vertinimo patirties;
  • projektų įgyvendinimo patirties;
  • motyvaciją tapti Aktyvių piliečių fondo ekspertu.

Užpildytos paraiškos kartu su CV el.paštu info@apf.lt  lauksime iki 2020 m. vasario 19 d.

Dokumentai:

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja