Finalinis APF pirmo atviro kvietimo rezultatas – 66 finansuoti projektai

Aktyvių piliečių fondą (APF) Lietuvoje administruojanti komanda – Atviros Lietuvos fondas, Geri norai LT ir OSFL projektai skelbia žinią: paskelbtas galutinis finansuojamų projektų, kurie bus vystomi su tikslu stiprinti, aktyvinti ir įgalinti šalies pilietinę visuomenę, sąrašas. Šis sąrašas patvirtintas APF Lietuvoje operatoriaus valdybos, remiantis APF Lietuvoje Atrankos komiteto rekomendacijomis.

Pirmojo atviro kvietimo teikti paraiškas metu buvo gauta 151 paraiška (bendras lėšų poreikis – 14,5 mln. eurų), finansavimas skirtas 66 projektams (skirta finansavimo suma – 5,9 mln. eurų). Bendras lėšų poreikis projektų koncepcijų etape buvo 46 000 000 eurų, o išsamių paraiškų – 14 500 000 eurų.

Iš finansuotų 66 projektų, daugiausia finansuota aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose ir įgalintų pažeidžiamų grupių poveikio sričių projektų  – po 20. Mažiausiai pareiškėjų buvo stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo poveikio srityje.   

67 – ios projektuose dalyvaujančios nevyriausybinės organizacijos (kaip pareiškėjai arba partneriai) yra ne iš Vilnius miesto. Iš 66 projektų 42 – uose dalyvauja organizacijos iš Lietuvos regionų. 15 – oje projektų dalyvaus 14 organizacijų iš Norvegijos ir 4 iš Islandijos. APF komanda džiaugiasi projektinio turinio regioniškumu.

Antras atviras kvietimas teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui bus paskelbtas 2021 metų rudenį.

Planuojama, kad per penkerius metus į APF Lietuvoje inicijuojamas ar finansuojamas veiklas įsitrauks per 250 pilietinės visuomenės organizacijų (įskaitant bent 80 vietos lygiu veikiančių mažų organizacijų), bus finansuota bent 180 jų įgyvendinamų projektų, o į veiklas tiesiogiai įsitrauks apie 10.000 asmenų.

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja