Dėmesio išsamių paraiškų teikėjams!

Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje Jums yra parengta nauja skiltis Išsamios projekto paraiškos pildymo instrukcijos. Instrukcijų rinkinyje rasite priminimus apie antrojo kvietimo etapo sąlygas ir patarimus išsamios projekto paraiškos pildymui. Svetainėje esančios paraiškų formos yra atnaujintos 2020 m. balandžio 27 d.

Aktyvių piliečių fondo kvietimas teikti išsamias projektų paraiškas yra skirtas tik tiems pareiškėjams, kurie dalyvavo projektų koncepcijų pateikimo konkurse ir fondo operatoriaus buvo atrinkti bei pakviesti teikti išsamias projektų paraiškas.

Į antrąjį išsamių paraiškų teikimo etapą pakviesti 159 paraiškų teikėjai. Nuo 2019 m. gruodžio 16 d. iki 2020 m. vasario 28 d. paraiškas kaip pareiškėjai arba partneriai pateikė 853 skirtingos organizacijos. Iš jų 38 yra iš Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir 15 organizacijų – iš kitų užsienio šalių.

Paraiškos buvo teiktos APF programos poveikio sričių projektams, kurie siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis); stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją (2 poveikio sritis); didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis); siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus (4 poveikio sritis); siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja