Kvietimas į tarptautinį susitikimą “Girdėti kitą” Krasnagrūdoje

Atviros Lietuvos fondas (Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje operatorius) ir Stepono Batoro fondas (Aktyvių piliečių fondo Lenkijoje operatorius) bei Paribio menų, kultūros ir tautų centras vadovaujamas Paribio fondo Krasnagrūdoje kviečia į tarptautinį trijų dienų seminarą „Girdėti kitą“ apie tarpkultūrinį dialogą.

2021 m. spalio 2-6 dienomis Krasnagrūdoje vyks susitikimas Lietuvos ir Lenkijos pilietinės visuomenės organizacijoms užsiimančioms etninių / tautinių mažumų / imigrantų / ieškančiųjų prieglobsčio / pabėgėlių integracija / įgalinimu ir tarpkultūriniu dialogu. Ypatingai kviečiamos regionų, kaimo vietovių organizacijos, ir tos, kurios savo veiklą skiria baltarusiams ir visiems dabartiniams prieglobsčio prašytojams.

Seminaro tikslai:

Atnaujinti idėjas ir vertybes, kurios yra už kasdienio sunkaus etninių / tautinių mažumų / imigrantų / ieškančiųjų prieglobsčio / pabėgėlių socialinės integracijos darbo;


Apžvelgti dabartinius socialinius – politinius pilietinės visuomenės ir tarpkultūrinio dialogo iššūkius Lietuvoje ir Lenkijoje susiskaldymo ir etnocentristinių autoritarinių tendencijų laikais;


Generuoti idėjas dėl galimų trumpalaikių ir ilgalaikių sprendimų ir iniciatyvų, kurių galėtų imtis abipusiai baltarusių, lietuvių ir lenkų praktikai, kuriantys tarpkultūrines jungtis.


Padėti stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimus, vykdant Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje ir Lenkijoje projektus.


Seminaro veiklų formos: diskusijos, įkvepiančios paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, esančios gamtos ir uždegančio Lietuvos – Lenkijos pasienio socio-kultūrinio paveldo kontekste, naudojant „Paribio fondo“ išteklius ir žinias. Detalia seminaro programa bus pasidalinta su prisiregistravusiais dalyviais.

Seminaro programa

Vietų skaičius: Iš viso 30 vietų dalyviams iš Lietuvos ir Lenkijos. Iš vienos organizacijos gali dalyvauti 2 asmenys.

Svarbu: renginio vieta yra pritaikyta žmonių su negalia poreikiams.

Seminaro kalba: lietuvių ir lenkų, su vertimu.

Kaštai: Dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ir COVID-19 testų (esant poreikiui) išlaidas dengia seminaro rengėjai.

Registracijos terminas iki 2021 m. rugsėjo 12 d. Atrinkti dalyviai bus paskelbti rugsėjo 17 d.

Registracijos forma Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijoms:

https://forms.gle/h7QWdBRdFMVX15F7A

Registracijos forma Lenkijos pilietinės visuomenės organizacijoms:

https://forms.gle/NHxZgPDsmtScbBkd9

Seminaras yra bendra Lietuvos ir Lenkijos Aktyvių piliečių fondo operatorių iniciatyva kaip jų Regioninių pilietinės visuomenės iniciatyvų plano dalis, finansuojamas EEE finansinių mechanizmų.

Jei turite klausimų, kreipkitės į seminaro rengėjus:

Lietuvoje: Sandra Adomavičiūtė: Sandra.Adomaviciute@olf.lt

Lenkijoje: Anna Fedas: afedas@batory.org.pl

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja