Gautos 149 išsamios projektų paraiškos

Antrame Aktyvių piliečių fondo paraiškų teikimo etape gautos 149 išsamios projektų paraiškos iš visos Lietuvos nevyriausybinių organizacijų.

Šiuo metu vyksta administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas. Liepos 10 d. paraiškos bus perduotos ekspertams kokybės vertinimui. Galutiniai rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip rugsėjo 7 d.

Visą pateiktų paraiškų sąrašą galima pamatyti čia

Paraiškos buvo teiktos APF programos paramos sričių projektams, kurie: siekia aktyvesnio piliečių dalyvavimo pilietinėse veiklose (1 poveikio sritis); stiprina pilietinės visuomenės vykdomą valdžios institucijų priežiūrą ir advokaciją (2 poveikio sritis); didina paramą žmogaus teisėms (3 poveikio sritis); siekia įgalinti pažeidžiamas grupes atstovauti ir ginti savo interesus (4 poveikio sritis); siekia stipresnių pilietinės visuomenės gebėjimų ir didesnio tvarumo (5 poveikio sritis).

Aktyvių piliečių fonde  – 9 mln. eurų, kuriuos Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes skyrė Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Tai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

Kontaktai

Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, Vilnius 01128,

Tel. +370 614 02379
el. paštas: info@apf.lt
www.apf.lt

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse. 2019 – 2024 m. Lietuvoje veikia EEE finansinio mechanizmo finansuojamas Aktyvių piliečių fondas, pilietinei visuomenei Lietuvoje stiprinti ir pažeidžiamoms grupėms įgalinti skiriantis 9 mln. eurų.

Fondą administruoja